پایه مواد متصاعد شده در مدارس دخترانه هنوز مشخص نیست/ هیچگونه عارضه مغزی در این باره گزارش نشده است
معاون درمان علوم پزشکی ایران:
نادر توکلی گفت: در بررسی‌های صورت گرفته سطح انزیم‌های خونی دانش آموزان علایم دار نرمال بوده و عارضه مغزی در آزمایشات مشاهده نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار