کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۸۴ قرار دارد و هوای پایتخت قابل قبول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار