گزارش ستاد حقوق بشر درخصوص مسمومیت دانش‌آموزان
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان در ایران و اقدامات بعمل آمده برای رسیدگی به این وضعیت را منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار