نخستین ویژه نامه «کتاب ایران» روی پیشخوان آمد
دکه نشریات؛
نخستین شماره ویژه نامه «کتاب ایران» با همکاری مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و دبیرخانه جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو منتشر و روی پیشخوان آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار