رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه در منطقه ۲۱ طی ۳ ماه آخر امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت
معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ از افزایش پنجاه درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در محدوده غربی تهران در سه ماه آخر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار