امضای سند همکاری ایران و سازمان ملل برای مبارزه با جرم/ نصب یادمان شهدا در سازمان ملل
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری از امضا سند همکاری ۵ ساله بین ایران و سازمان ملل در حوزه مبارزه با جرم و مواد مخدر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار