انتقاد شدید نماینده ایران از رویکرد گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر
سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو از رویکرد گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار