پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر در بهار ۱۴۰۲
پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر در بهار ۱۴۰۲ یکی از اتفاقات مهم در صنعت فضایی کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار