بومی کردن علوم انسانی به منظور عدم استفاده از منابع غربی نیست
یک استاد دانشگاه:
به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی اولین جلسه کارشناسی از سلسله جلسات کارشناسی اسلامی سازی علوم انسانی، با حضور سید شمس الدین حسینی کیا، استاد دانشگاه و حوزه و جمعی از دانشجویان انجمن اسلامی مستقل برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار