سیزدهمین دوره طرح ولایت جامعه اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد
سیزدهمین دوره آموزشی طرح ولایت ویژه دانشجویان دانشگاه تهران به همت جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار