مبلغ فطریه امسال از سوی رهبر انقلاب اعلام شد
مبلغ فطریه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ازای هر نفر یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این‌ها به مستحق اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار