عزم جدی دولت سیزدهم در موضوع مدیریت پسماند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری نیمی از جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم، از عزم جدی این دولت در موضوع مدیریت پسماند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار