۷۶ درصد پرونده‌های ارتقای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱ تأیید شد
مدیر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه:
مدیر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه گفت: از ۶۲ پرونده مورد بررسی در جلسات هیئت ممیزه، ۵ نفر به مرتبه استادی و ۱۸ نفر به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار