آسیب شناسی گفتار و زبان در سالمندان
عضو هیأت مدیره انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، به تشریح آسیب شناسی گفتار و زبان در جمعیت سالمند کشور پرداخت.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار