ترک فعل دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا در برنامه «تهران۲۰»
مشکلات شهرک هوانیروز از کارخانه متروکه‌ای در شهرستان ورامین و ترک فعل دستگاه‌های مرتبط با هوای پاک در تهران۲۰ بررسی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار