آموزش و پرورش در اقیانوس کمبود نیرو غرق شده است/ نبود برنامه جامع و دقیق اصلی‌ترین دلیل این بحران
تراژدی عدالت آموزشی ۳۷ | پرونده ویژه کمبود معلم
آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت در کشور با بحران کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کند. با اینکه این مسئله چندین سال است که این وزارتخانه را مشغول کرده، اما همچنان می‌بینیم که اقدام مفید و موثری برای حل آن صورت نگرفته بلکه سال به سال این مشکل بزرگتر و جدتی‌تر شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار