معرفی مناطق برتر در میزان برقراری انضباط مالی همزمان با بستن حساب‌های سال ۱۴۰۱
مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران خبر داد
ابراهیم باقی مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران گفت: در راستای تحقق بند ۳ ماده ۱۱ برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران گزارش ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲ گانه در حوزه برقراری انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ احصا شده است که بر این اساس به ترتیب مناطق ۹- ۸ - ۱۴ - ۱۹ - ۷ و ۱۳ عملکرد بسیار مطلوب داشته اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار