اردو جهادی درمانی در شهرک علائین شهر ری برگزار شد/ارائه خدمات به ۵٠٠ مراجعه کننده
اردوی جهادی پزشکی بیمارستان نجمیه در شهرک علائین شهر ری برگزار و به بیش از ۵٠٠ مراجعه کننده خدمات پزشکی ارائه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار