مهلت پرداخت اجاره بهاء نیمسال دوم دانشجویان شهید بهشتی تمدید شد
مهلت ارائه درخواست در سامانه صندوق رفاه جهت پرداخت اجاره بهاء نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار