حضور اقوام و ملل؛ از جنس همدلی و دوستی فرهنگ‌ها در دانشگاه تهران
جشنواره اقوام و ملل در دانشگاه تهران با برپایی غرفه‌های متنوع و حضور و مشارکت دانشجویان افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار