­تمهیدات مترو و تاکسیرانی تهران برای اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها
خدمات رسانی به شرکت‌کنندگان در اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها در ایستگاه شهدای ۱۷ شهریور رایگان خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار