فراخوان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا ۱۵ خرداد تمدید شد
فرصتی جدید برای نوآوران، صاحبان ایده و نخبگان استارتاپی کشور؛
هجدهمین دوره فراخوان پذیرش عضویت در مرکز رشد پارک فناوری پردیس تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار