پای درد و دل دانشجویان، برای حل معضلات خوابگاهی دانشگاه تبریز
جلسه مدیر امور دانشجویی، مدیر امور فرهنگی و دانشجویان دانشگاه تبریز با موضوع «حل معضلات خوابگاهی دانشگاه» در تالار شهید باکری این دانشگاه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار