برگزاری جشنواره آرمان/قصه محله‌ات را بگو
معمار در نشست خبری:
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همشهری گفت: قهرمان در این رویداد فراتر از مفهوم عمومی و قهرمان‌های ورزشی، هنری، ملی است. خیلی‌ها ممکن است قهرمان محله باشند. آدم‌هایی که مردم محله دوستشان دارند و قهرمان‌های اجتماعی هر محله محسوب می‌شوند. بسیاری از این افراد در همشهری محلات به آن‌ها پرداخته شده و همچنان خیلی از آن‌ها دیده نشدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار