نجات بچه آهو زخمی از تله شکارچیان توسط حریم بانان شهرداری منطقه۱۳
یک راس آهو، در تله متخلفان شکار و صید که در محدوده حریم و حوالی پارک جنگلی سرخه حصار گرفتار شده بود، با حضور به موقع حریم بانان شهرداری منطقه ۱۳ نجات یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار