اژه‌ای: صف فریب‌خوردگان از افرادی که عناد دارند باید جدا باشد
رئیس قوه قضائیه گفت: پس از مشخص شدن صف ضد انقلاب با صف فریب‌خوردگان با این دسته باید کار فرهنگی و کار تبلیغاتی به صورت جمعی و فردی انجام شود، ولی با آن افرادی که عناد دارند، باید جور دیگری رفتار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار