پیشروی فرونشست زمین به سمت مناطق مسکونی در کاشان
مدیر بحران فرمانداری کاشان خبر داد:
مدیر بحران فرمانداری کاشان گفت: موضوع فرونشست در منطقه به اندازه‌ای خطرناک است که می‌بایست همگان برای جلوگیری از پیشرفت آن بسیج شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار