واجدان شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان ارشد علوم‌پزشکی معرفی می‌شوند
مهلت ارسال اسامی واجدان شرایط استفاده از آیین‌نامه استعداد درخشان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم‌پزشکی (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی در هفته جاری آغاز می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار