تأمین زمین برای ساخت ۳۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر مطرح کرد:
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر گفت: در برنامه ۴ ساله این طرح ساخت ۴۲ هزار و ۹۰۴ واحد مسکونی در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار