نباید هیچ رابطه استخدامی بین اداره کنندگان سرای محلات با شهرداری وجود داشته باشد
علوی در صحن شورا:
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تبصره ۷ تاکید کردیم که نباید هیچ رابطه استخدامی بین اداره کننده‌گان سرای محلات با شهرداری وجود داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار