پزشکی خانواده و نظام ارجاع مهم ترین برنامه های وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع مهم‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار