آخرین جزئیات تبادل زندانیان و آزادی پول‌های بلوکه شده ایران
در گفتگو با دانشجو عنوان شد
کارشناس سیاست خارجی گفت: اساسا تبادل زندانی ها چیزی نیست که واسطه و معطوف به برجام باشد. این طرف آمریکایی است که همواره به دلیل مشخصی سعی کرده  تبادل زندانی ها را به برجام گره بزند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار