شرایط استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه تهران در ترم تابستان
اسکان تابستانی دانشجویان متقاضی خوابگاه از روز شنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود و روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار