تجمع اعتراضی کارگران هپکو به تبصره‌هایی از برنامه هفتم توسعه
صبح امروز برگزار شد
جمعی از کارگران هپکو در اعتراض به تبصره‌هایی از برنامه هفتم توسعه در محوطه داخل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار