دومین جلسه شورای راهبری پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی برگزار شد
دومین جلسه شورای راهبری پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی در پارک علم و فناوری البرز با حضور رئیس پارک و پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای ایجاد پردیس فناوری در استان البرز برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار