انتقاد از پیروی محض مکاتب فکری اقتصادی توسط اقتصاددانان برای پاسخگویی به مطالبات مردم
رئیس دانشگاه تهران در نشست با اساتید دانشکده اقتصاد:
رئیس دانشگاه تهران با اعلام انتظار از دانشکده اقتصاد برای تدوین «مدل اقتصادی بومی ایرانی اسلامی»، گام اول طراحی این مدل را ایجاد یک اندیشکده به عنوان بسترساز برای گرد هم آمدن اندیشمندان اقتصادی کشور دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار