توهین به کتاب آسمانی مسلمانان نقاب از چهره پلید منادیان آزادی برداشت
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان:
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در بیانیه‌ای اعلام کرد: توهین به کتاب آسمانی مسلمانان نقاب از چهره پلید منادیان آزادی برداشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار