جهان اسلام در مقابل اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس قرآن خواهد ایستاد
وزارت کشور:
وزارت کشور در بیانیه‌ای در خصوص اهانت به قرآن کریم تاکید کرد: جهان اسلام در مقابل اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس قرآن خواهد ایستاد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار