بیمارستان بوعلی در لیست ساختمان‌های ناایمن تهران/ وزارت بهداشت برای ایمن سازی بیمارستان‌های ناایمن برنامه‌ریزی کند
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران:
بابایی ضمن ابراز نگرانی از وجود ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران، درباره وضعیت ساختمان‌های ناایمن این منطقه اظهارداشت: ۲ ساختمان بحرانی و ۶۵ ساختمان پرخطر در این منطقه وجود دارد که بیمارستان فجر و بیمارستان بوعلی ۲ ساختمان بحرانی منطقه هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار