تشریح جزئیات همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران
زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد:
شهردار تهران در مورد تفاهم نامه شهرداری تهران با وزارت دفاع گفت: موضوع این تفاهم نامه بهره‌مندی از ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح برای ارتقا سطح خدمتگزاری به مردم هم در موضوع حمل نقل و نقل و هوشمند سازی و مسکن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار