جامعه ما پویا، کامل و متکثر است / آیا جامعه ایرانی ملتهب است؟ + فیلم
مناظره عبدالکریمی و شجاعی‌زند
مناظره بیژن عبدالکریمی و علیرضا شجاعی‌زند با موضوع بررسی وضعیت جامعه ایرانی پس از پائیز ۱۴۰۱ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار