شورای مشورتی دبیران شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تشکیل شد
با برگزاری انتخابات؛
نتیجه انتخابات شورای مشورتی دبیران شورا‌های صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام و اعضای دانشجویی هیات مرکزی نظارت بر کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی انتخاب شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار