بازدید سرزده وزیر بهداشت از بیمارستان شفا یحیاییان در تهران
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور سرزده از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شفا یحیاییان تهران بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار