برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه
مجلس شورای اسلامی درباره روند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار