اشتغال به تحصیل ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان
رييس دانشگاه شهيد باهنر كرمان مطرح کرد
رييس دانشگاه شهيد باهنر كرمان از اشتغال به تحصيل ١٤ هزار دانشجو در اين دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار