افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۶۰ واحد خوابگاه متاهلی در حال ساخت است که امسال ۲۰ واحد راه اندازی و افتتاح می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار