برنامه‌های هفته گردشگری اراضی عباس‌آباد اعلام شد
سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، ویژه برنامه‌های گردشگری این منطقه را همزمان با هفته گردشگری تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار