تأدیه ۲۵۰ همت از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در ۲ سال اخیر
موسوی خبر داد؛
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از تأدیه ۲۵۰ همت از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در ۲ سال اخیر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار