دیپلماسی علمی با عربستان سعودی و مصر در دستورکار است
وزیر علوم در نشست سالانه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست سالانه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام گفت: در راستای سیاست دولت مبنی بر تقویت دیپلماسی با کشور‌های اسلامی، ارتباطات و همکاری‌های علمی با کشور‌های عربستان سعودی و مصر گسترش یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار