عذرخواهی صفحه منتسب به شفیعی کدکنی از سعید حدادیان
صفحه منتسب به محمدرضا شفیعی کدکنی (شاعر) که پیش‌تر خاطره سعید حدادیان از این استاد ادبیات را جعلی خوانده بود، با تأیید این خاطره از حدادیان پوزش خواست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار